Condotel Nha trang

  • Condotel Nha trang
  • Condotel Nha trang
  • Condotel Nha trang
Quy Mô: 12 Tầng 
Vị trí : Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư du lịch Nha Trang
Thời gian thực hiện: 2016 - 2017