HỘI THẢO KHOA HỌC TẠI TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM NGÀY 26/7/2011

Ngày 26-7-2011, nhận lời mời của Tổng Công Ty Tư Vấn Xây Dựng Việt Nam (VNCC) . Tiến sỹ Nguyễn Xuân Hoàng giám đốc Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng ACH đã có buổi trình bày về công nghệ thi công mới sàn ô cờ ACH tại hội trường tổng công ty VNCC.

Ngày 26-7-2011, nhận lời mời của Tổng Công Ty Tư Vấn Xây Dựng Việt Nam (VNCC) . Tiến sỹ Nguyễn Xuân Hoàng giám đốc Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng ACH đã có buổi trình bày về công nghệ thi công mới sàn ô cờ ACH tại hội trường tổng công ty VNCC.

Đến tham dự buổi hội thảo có các lãnh đạo và rất nhiều cán bộ Tổng Công Ty Tư Vấn Xây Dựng Việt Nam. Các đại biểu quan tâm đặt rất nhiều câu hỏi cho Tiến sỹ Hoàng. 

 

Các đại biểu tham dự hội thảo

Các đại biểu thảo luận

 

Tin nổi bật