Vượt nhịp lớn, giảm chiều dày kết cấu, tăng chiều cao thông thủy trong công trình

Với ưu điểm nhẹ, sàn ô cờ không những tiết kiệm chi phí xây dựng, vượt được nhịp lớn và giảm được tới 60% chiều dày kết cấu. Đây là giải pháp rất hiệu quả cho các phương án kiến trúc cần tăng không gian sử dụng.

Sàn ô cờ là loại sàn nhẹ nhất hiện nay nên sàn ô cờ có thể giúp vượt nhịp lớn, nhưng đồng thời giảm chiều dày kết cấu qua đó tăng chiều cao thông thủy. 

Hình1: Sàn ô cờ vượt nhịp lớn, hệ trần độc đáo tạo mỹ quan đẹp.

Các loại sàn thường muốn vượt nhịp lớn thì phải tăng chiều cao dầm, làm giảm chiều cao thông thủy tạo ảnh hưởng trực tiếp đến tính thẩm mỹ của công trình. Ví dụ cùng một nhịp 9m, phương án sàn thường phải sử dụng dầm có chiều cao 600 mm, phương án sàn ô cờ kích thước sàn chỉ dày 300 mm, giảm 50% chiều dày kết cấu. Nếu điều chỉnh sàn ô cờ dày 200 mm thì sẽ giảm 60%.

Hình 2: So sánh chiều dày kết cấu của sàn thường và sàn ô cờ

 

 

01/08/2017

Tin nổi bật