Chung cư nghệ an

  • Chung cư nghệ an
  • Chung cư nghệ an
  • Chung cư nghệ an

Quy mô: 21 Tầng, 1 tầng hầm

Vị trí: Thành phố Vinh, Nghệ an

Chủ Đầu Tư: Công ty CP đầu tư TTTM VVinh

Thời gian thực hiện         2016 - 2017

Tình trạng: đang thi công