Chung Cư 25 Tầng

  • Chung Cư 25 Tầng
  • Chung Cư 25 Tầng
  • Chung Cư 25 Tầng

Quy mô: 25 Tầng

Vị trí: Sài Gòn

Nhiệm vụ: Thiết kế kết cấu giảm 20% giá thành xây dựng

Thời gian thực hiện        2017