Khách sạn nâng từ 8 tầng lên 16 tầng

  • Khách sạn nâng từ 8 tầng lên 16 tầng
  • Khách sạn nâng từ 8 tầng lên 16 tầng
  • Khách sạn nâng từ 8 tầng lên 16 tầng
Tên dự án :  Khách sạn nâng từ 8 tầng lên 16 tầng  
Nhiệm vụ của công ty :   Thiết kế kiến trúc, kết cấu, cơ điện
Mô tả chi tiết :   Công trình có 16 tầng và một tầng hầm. Tổng diện tích sàn của công trình là 11000m2.