Văn phòng làm việc Chùa bộc

  • Văn phòng làm việc Chùa bộc
Quy mô 12 tầng nổi, một tầng hầm, tổng diện tích sàn 5200m2
Vị Trí Số 7 Chùa Bộc – Hà Nội
Chủ đầu tư Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Quang Trung
ACH thực hiện Thiết kế kết cấu
Thời gian thực hiện 2007