CAVICO Tower

  • CAVICO Tower

Quy mô 27 tầng nổi, ba tầng hầm, tổng diện tích sàn 35.000 m2
Vị Trí Phạm Hùng – Hà Nội
Chủ đầu tư Công ty CAVICO
ACH thực hiện Thiết kế kết cấu (phối hợp cùng Tham & Wong, Singapore); Thí nghiệm cọc khoan nhồi bằng siêu âm và PDA
Thời gian thực hiện 2007