Kho 852-Cục Quân Khí-Tổng cục kỹ thuật

  • Kho 852-Cục Quân Khí-Tổng cục kỹ thuật

Quy mô

Công trình có 2 tầng. Tổng diện tích sàn của công trình là 800m2

Vị Trí

Sơn Tây – Hà Tây (cũ)

Chủ đầu tư

Kho 852-Cục Quân Khí-Tổng cục kỹ thuật

ACH thực hiện

Thiết kế kiến trúc, kết cấu, điện nước

Thời gian thực hiện

2007