Nhà giảng đường – Trường trung cấp nghề số 17/BQP

  • Nhà giảng đường – Trường trung cấp nghề số 17/BQP

Quy mô

Nhà giảng đường 7 tầng.Tổng diện tích sàn của công trình là 4900 m2

Vị Trí

Hòa Lạc - Thành phố Hà Nội

Chủ đầu tư

Trường trung cấp nghề số17/ TCKT/BQP

ACH thực hiện

Thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán

Thời gian thực hiện

2010