Nhà khách An Bình

  • Nhà khách An Bình

Quy mô

Công trình có 9 tầng nổi và 1 tầng hầm.Tổng diện tích sàn của công trình là 5.900m2

Vị Trí

Thành phố Ninh Bình

Chủ đầu tư

Công an tỉnh Ninh Bình

ACH thực hiện

Thiết kế kết cấu

Thời gian thực hiện

2008