Phòng thí nghiệm động lực, ma sát

  • Phòng thí nghiệm động lực, ma sát

Quy mô

Công trình có 1 tầng. Tổng diện tích sàn của công trình là 700m2

Vị Trí

Sơn Tây – Hà Tây (cũ)

Chủ đầu tư

Viện kỹ thuật cơ giới quân sự-Tổng cục kỹ thuật

ACH thực hiện

Thiết kế kiến trúc, kết cấu, điện nước

Thời gian thực hiện

2007