Trung tâm thương mại và văn phòng

  • Trung tâm thương mại và văn phòng

Quy mô

Nhà cao 4 tầng

Vị Trí

thành phố Hải Dương

Chủ đầu tư

Công ty thương mại và Văn hóa DG

ACH thực hiện

Thiết kế kết cấu và tư vấn thi công

Thời gian thực hiện

2016

2016