Công trình Myanmar

  • Công trình Myanmar

·         Quy mô công trình: Nhà cao 17 tầng

·         Địa điểm xây dựng: Myanmar

·         Nhiệm vụ thực hiện: Thiết kế phần kết cấu.

·         Quy mô thực hiện: tổng diện tích sàn là 17000 m2

·         Thời gian thực hiện: Năm 2017