Nhà Lắp Ghép Công Nghệ Mới

  • Nhà Lắp Ghép Công Nghệ Mới

·         Tên công trình: Nhà Lắp Ghép Công Nghệ Mới

·         Địa điểm xây dựng: Thành phố Hồ Chí Minh

·         Nhiệm vụ thực hiện: Tư vấn giảm 20% khối lượng bê tông và 10% khối lượng cốt thép, thời gian lắp ghép 1 nhà là 3 ngày. Chi phí xây dựng theo phương pháp đúc sẵn tại chỗ giảm 30% so với phương pháp xây dựng thông thường và phương pháp đúc sẵn trong nhà máy.

·         Thời gian thực hiện: Năm 2017