Trường học liên cấp Ninh Bình

  • Trường học liên cấp Ninh Bình
  • Trường học liên cấp Ninh Bình

·         Quy mô công trình: nhà cao 4 tầng.

·         Địa điểm xây dựng: Thành phố Ninh Bình

·     Nhiệm vụ thực hiện: Thiết kế tối ưu phần kết cấu giảm 20% chi phí xây dựng.

·         Quy mô thực hiện: tổng diện tích sàn là 8’000m2

·         Thời gian thực hiện: Năm 2018