Khách sạn Sài Gòn

  • Khách sạn Sài Gòn
  • Khách sạn Sài Gòn
  • Khách sạn Sài Gòn

Nhiệm vụ của công ty ACH: Thiết kế kết cấu, ứng dụng sàn ô cờ ACH tăng chiều cao thông thủy, giảm 20% chi phí xây dựng

Mô tả chi tiết: Công trình có quy mô 10 tầng.

Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh.