Văn Phòng AIA

  • Văn Phòng AIA
  • Văn Phòng AIA

Tên công trình : Văn Phòng AIA

Quy mô công trình : 05 tầng và 1 tầng hầm, tổng diện tích sàn của công trình 4000m2, vượt nhịp 12m, độ vươn con sơn là 3,2m.

Chủ đầu tư : AIA

Nhiệm vụ thực hiện: Thiết kế kết cấu. Ứng dụng sàn ô cờ ACH

Thời gian thực hiện: Năm 2018-2019