Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

  • Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

Tên công trình: Trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

Quy mô công trình: nâng tầng từ nhà 4 tầng lầu lên 6 tầng lầu.

Địa điểm xây dựng: Tỉnh Quảng Ngãi.

Chủ đầu tư: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

Nhiệm vụ thực hiện: Khảo sát đánh giá hiện trạng; khảo sát địa chất công trình; Lập dự án (Thiết kế cơ sở + thuyết minh dự án đầu tư); thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán, tổng dự toán. Ứng dụng sàn ô cờ ACH.

Quy mô thực hiện: tổng diện tích sàn của công trình là 3700m2.