So sánh hiệu quả kinh tế các phương án sàn

Bài viết so sánh hiệu quả kinh tế của sàn ô cờ ACH với các loại sàn rỗng có hai lớp bê tông cốt thép trên và dưới như sàn bóng (bubbledeck), sàn xốp (sàn 3D, sàn VRO) sàn Uboot, sàn Ubot, sàn Nevo, sàn Tbox.
    Kết cấu sàn bê tông cốt thép là bộ phận căn bản của công trình và quyết định rất lớn tới giá thành cũng như thời gian xây dựng. Các chủ đầu tư và các nhà xây dựng thường gặp khó khăn khi lựa chọn loại kết cấu sàn cho công trình do có nhiều phương án lựu chọn. Bài viết này đưa ra một số ý kiến giúp cho các chủ đầu tư và các nhà xây dựng có quyết định đúng đắn khi lựa chọn các loại sàn.
Loại sàn bê tông cốt thép có cấu tạo đơn giản là sàn phẳng. Loại này có ưu điểm là dễ làm cốt pha nhưng có nhược điểm là trọng lượng nặng.
 
Sàn phẳng
Hình 1 : Sàn phẳng.
 
    Để khắc phục nhược điểm của sàn phẳng là trọng lượng nặng, người ta nghĩ ra một số cách tạo khoang rỗng trong bản sàn. Năm 1990, một người Đan Mạch tên là Breuning đã đăng ký sáng chế sàn bóng (bubbledeck). Loại sàn này được làm từ sàn phẳng bằng cách bố trí các quả bóng nhựa.
 
Hình 2: Thi công sàn bóng.
 
    Một cách khác để tạo ra khoang rỗng trong sàn phẳng là sắp xếp các ván khuôn điển hình rồi đổ bê tông sàn. Sau khi tháo các ván khuôn ta có hệ sàn ô cờ ACH. Do giảm được 40% cốt thép và 15% bê tông nên sàn ô cờ ACH giảm 20% chi phí xây dựng so với sàn thông thường (Xem hình 5).
 
 
Hình 3: Thi công sàn ô cờ ACH giảm 40% thép.
 
Sàn ô cờ
Hình 4: Sàn ô cờ ACH sau khi tháo cốt pha.
 
Hình 5: Sàn ô cờ ACH giảm 15% khối lượng bê tông và 40% cốt thép so với sàn thường.
 
   Hình vẽ bên dưới thể hiện mặt cắt của sàn ô cờ ACH và sàn bóng có cùng chiều dày. Sàn bóng và sàn ô cờ ACH cùng được tạo nên từ sàn phẳng bằng cách tạo ra các khoang rỗng. Tuy nhiên, hình vẽ cho thấy, khoang rỗng của sàn ô cờ ACH lớn hơn nên sàn ô cờ ACH nhẹ hơn sàn bóng 20%. Ngoài ra, hình vẽ cũng cho thấy sàn ô cờ ACH chỉ cần sử dụng một lớp thép nên giảm 20% chi phí so với sàn bóng (bubbledeck) sử dụng hai lớp thép.(xem dự án thực tế)
 
Hình 6: Mặt cắt sàn ô cờ ACH và sàn bóng cùng chiều dày.
 
    Những năm 1960, người ta đã sử dụng sàn xốp (sàn 3D, sàn VRO) nhằm tạo ra sàn rỗng có hai lớp bê tông cốt thép trên và dưới. Hình 8 so sánh mặt cắt của sàn xốp và sàn ô cờ ACH. Do không có lớp bê tông cốt thép bên dưới và không tốn vật liệu chôn trong sàn nên sàn ô cờ ACH nhẹ hơn và có chi phí xây dựng thấp hơn 20% so với sàn xốp hoặc các loại sàn rỗng có hai lớp bê tông cốt thép như sàn U boot, sàn Ubot, sàn Nevo, sàn Tbox.
 
Hình 7: Thi công sàn xốp.
 
Hình 8: So sánh mặt cắt của sàn xốp (sàn VRO, sàn U boot, sàn Ubot, sàn Nevo, sàn Tbox) và sàn ô cờ ACH cùng chiều dày.
 
    Tóm lại, so với các loại sàn nhẹ có hai lớp bê tông cốt thép như sàn bóng (bubbledeck), sàn xốp (sàn VRO), sàn U boot, sàn Ubot, sàn Nevo, sàn Tbox, sàn ô cờ ACH có trọng lượng nhẹ nhất, thời gian thi công nhanh hơn do giảm khối lượng sắt thép, bê tông. Giá thành xây dựng bao gồm cả vật tư và nhân công của sàn ô cờ chỉ khoảng 900.000đ/m2, giảm 20% so với tất cả các loại kết cấu sàn hiện đang sử dụng trên thị trường. 
 
04/08/2017

Tin nổi bật