Nha may Z551 Sơn Tây, Hà Tây

  • Nha may Z551 Sơn Tây, Hà Tây

Quy mô

cải tạo 3 nhà sản xuất 1 tầng. Tổng diện tích sàn của công trình là 3000m2

Vị Trí

Sơn Tây – Hà Tây (cũ)

Chủ đầu tư

Nhà máy Z551

ACH thực hiện

Thiết kế cải tạo nhà máy giai đoạn 1