Chùa Quan Âm

  • Chùa Quan Âm
  • Chùa Quan Âm
Nhiệm vụ của công ty :   Thiết kế kết cấu, ứng dụng sàn ô cờ ACH vượt nhịp lớn (24m) giảm 20% chi phí xây dựng
Mô tả chi tiết :   Công trình có 2 tầng cao 30m. Tổng diện tích sàn của công trình là 4.800m2.