Trương định Plaza

  • Trương định Plaza

Quy mô : Công trình 7 tầng và hai tầng hầm

Vị Trí     : Đường Trương Định, Hà Nội

Chủ đầu tư :         Công ty TNHH Trung tâm thương mại Trương Định

ACH thực hiện:    Thiết kế kết cấu, ứng dụng sàn ô cờ ACH giảm 20% giá thành xây dựng

Thời gian thực hiện:         2015