Điện lực Ninh Bình

  • Điện lực Ninh Bình
Quy mô 25 tầng nổi, một tầng hầm, tổng diện tích sàn 40.000 m2
Vị Trí Thành phố Ninh Bình
Chủ đầu tư Công ty TNHH MTV điện lực Ninh Bình
ACH thực hiện Thiết kế kết cấu
Thời gian thực hiện 2007