Chung cư 21 tầng

  • Chung cư 21 tầng
  • Chung cư 21 tầng
  • Chung cư 21 tầng
Nhiệm vụ của công ty :   Thiết kế kết cấu, ứng dụng sàn ô cờ ACH giảm 20% chi phí xây dựng, giảm tải trọng xuống móng và hệ kết cấu cũ đã thi công.

Dự án này đã được thiết kế  cách đây gần 10 năm. Tuy nhiên, do thiết kế cũ không hợp lý, căn hộ quá lớn, nên dự án thi công tới tầng 5 phải dừng lại. Phương án kiến trúc mới chia căn hộ nhỏ hơn dẫn đến tải trọng tường lớn hơn. Vì vậy cần chọn giải pháp kết cấu nhẹ nhất, cứng nhất để không ảnh hưởng tới móng và 5 tầng đã thi công.

Mô tả chi tiết :   Công trình có 21 tầng và 2 tầng hầm. Tổng diện tích sàn của công trình là 56.000m2.