Chung Cư 25 Tầng

  • Chung Cư 25 Tầng
  • Chung Cư 25 Tầng
  • Chung Cư 25 Tầng

Quy mô: 25 Tầng

Nhiệm vụ: Thiết kế kết cấu ứng dụng sàn ô cờ ACH giảm 20% giá thành xây dựng, dự kiến giảm trên 30 tỷ phần kết cấu.